Sväté omše vo farnosti od 15.05.2017 do 21.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.05.2017 – Pondelok 18.00
16.05.2017 – Utorok 16.00
17.05.2017 – Streda
18.05.2017 – Štvrtok 18.00
19.05.2017 – Piatok 18.00
20.05.2017 – Sobota 18.00
21.05.2017 – Nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
09.00 11.00

V nedeľu, 21.05.2017 bude v Málinci slávnosť prvého svätého prijímania.