Sväté omše vo farnosti od 08.05.2017 do 14.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
08.05.2017 – Pondelok 8.30
09.05.2017 – Utorok 16.00
10.05.2017 – Streda 18.00
11.05.2017 – Štvrtok 18.00
12.05.2017 – Piatok 18.00
13.05.2017 – Sobota
14.05.2017 – Nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa – nedeľa dobrého Pastiera
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 13.05.2017 bude celodiecézna púť do Boľkoviec. Orgnizačné informácie si môžete prečítať tu.

V nedeľu, 14.05.2017 po svätej omši v Málinci bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.