Sväté omše vo farnosti od 14.08.2017 do 20.08.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
14.08.2017 – Pondelok
Nanebovzatie Panny Márie, vigília slávnosti
(Prikázaný sviatok)
18.00
15.08.2017 – Utorok
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
(Prikázaný sviatok)
16.00 18.00
16.08.2017 – Streda 08.30
17.08.2017 – Štvrtok 08.30
18.08.2017 – Piatok 18.00
19.08.2017 – Sobota 08.30
20.08.2017 – Nedeľa
20. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00