Sväté omše vo farnosti od 2.1.2017 do 8.1.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
02.01.2017 – Pondelok 17.00
03.01.2017 – Utorok 16.00
04.01.2017 – Streda 08.30
05.01.2017 – Štvrtok 17.00
06.01.2017 – Piatok
Zjavenie Pána – Traja králi (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
07.01.2017 – Sobota 08.30
08.01.2017 – Nedeľa
Krst Krista Pána (sviatok)
08.30 09.45 11.00