Sväté omše vo farnosti od 26.12.2016 do 1.1.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
26.12.2016 – Pondelok
Sv. Štefana, 1. mučeníka
08.30 09.45 11.00
27.12.2016 – Utorok 17.00
28.12.2016 – Streda 17.00
29.12.2016 – Štvrtok 17.00
30.12.2016 – Piatok 17.00
31.12.2016 – Sobota 08.30, 17.00
01.01.2017 – Nedeľa
Slávnosť Panny Márie, Bohorodičky (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 31.12.2016 bude o 17.00 v Málinci pobožnosť na koniec roka.