Sväté omše vo farnosti od 19.12.2016 do 26.12.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.12.2016 – Pondelok 17.00
20.12.2016 – Utorok 16.00
21.12.2016 – Streda 17.00
22.12.2016 – Štvrtok 17.00
23.12.2016 – Piatok 08.30
24.12.2016 – Sobota 24.00
25.12.2016 – Nedeľa
Narodenie Pána, slávnosť (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
26.12.2016 – Pondelok
Sv. Štefana, 1. mučeníka
08.30 09.45 11.00

Polnočná svätá omša bude na 24.12.2016 o 24.00 hod. vo farskom kostole v Málinci.