Sväté omše vo farnosti od 12.12.2016 do 18.12.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.12.2016 – Pondelok 17.00
13.12.2016 – Utorok 16.00
14.12.2016 – Streda 17.00
15.12.2016 – Štvrtok 17.00
16.12.2016 – Piatok 17.00
17.12.2016 – Sobota 07.15
18.12.2016 – Nedeľa
4. adventná nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 17.12.2016 bude vianočná svätá spoveď v Ozdíne od 14.00 do 15.00 hod.
Spovedanie chorých bude vo štvrtok, 15.12.2016 od 16.00 hod. v Ozdíne.