Sväté omše vo farnosti od 5.12.2016 do 11.12.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.12.2016 – Pondelok 17.00
06.12.2016 – Utorok 17.00
07.12.2016 – Streda 17.00
08.12.2016 – Štvrtok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť (prikázaný sviatok)
16.00 17.30
09.12.2016 – Piatok 17.00
10.12.2016 – Sobota 08.30
11.12.2016 – Nedeľa
3. adventná nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00