Sväté omše vo farnosti od 31.07.2017 do 06.08.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
31.07.2017 – Pondelok 08.30
01.08.2017 – Utorok 18.00
02.08.2017 – Streda 08.30
03.08.2017 – Štvrtok 18.00
04.08.2017 – Piatok 16.00 18.00
05.08.2017 – Sobota 08.30
06.08.2017 – Nedeľa
18. nedeľa cez rok „A“ – Premenenie Pána
(sviatok)
08.30 09.45 11.00

V utorok, 1.8.2017 bude vo farskom kostole celodenná poklona k Sviatosti Oltárnej, od 10.00 do 17.00.
V sobotu, 5.8.2017 bude vo farskom kostole pobožnosť Fatimskej soboty, o 08.00.