Sväté omše vo farnosti od 31.10.2016 do 06.11.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
31.10.2016 – Pondelok 08.30
01.11.2016 – Utorok
Všetkých svätých – slávnosť. (Prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
02.11.2016 – Streda
Pamiatka zosnulých – dušičky
16.00 17.00
03.11.2016 – Štvrtok 17.00
04.11.2016 – Piatok 17.00
05.11.2016 – Sobota 17.00
06.11.2016 – Nedeľa
32. nedeľa cez rok „C“, zároveň Otec Biskup Stanislav udelí sviatosť birmovania birmovancom z farnosti.
08.30 10.30

V sobotu, 05.10.2016 v Málinci bude sv. spoveď pre birmovancov a rod. príslušníkov.