Sväté omše vo farnosti od 24.10.2016 do 30.10.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
24.10.2016 – Pondelok 17.00
25.10.2016 – Utorok 16.00
26.10.2016 – Streda 08.30
27.10.2016 – Štvrtok 17.00
28.10.2016 – Piatok 17.00
29.10.2016 – Sobota 08.30
30.10.2016 – Nedeľa
31. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 29.10.2016 sa bude konať upratovanie na fare a v kostole v Málinci, za prítomnosti rodičov birmovancov. Zároveň bude po sv. omši stretnutie birmovancov.