Sväté omše vo farnosti od 17.10.2016 do 23.10.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
17.10.2016 – Pondelok 17.00
18.10.2016 – Utorok
19.10.2016 – Streda
20.10.2016 – Štvrtok 17.00
21.10.2016 – Piatok 17.00
22.10.2016 – Sobota 08.30
23.10.2016 – Nedeľa
30. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 23.10.2016 sa bude konať zbierka na misie.