Sväté omše vo farnosti od 10.10.2016 do 16.10.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
10.10.2016 – Pondelok 17.00
11.10.2016 – Utorok 16.00
12.10.2016 – Streda 08.30
13.10.2016 – Štvrtok 17.00
14.10.2016 – Piatok 08.30
15.10.2016 – Sobota 08.30
16.10.2016 – Nedeľa
29. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Stretnutie birmovancov bude v sobotu, 15.10.2016 o 10.00 v Málinci.
V nedeľu, 16.10.2016 bude v Ozdíne odpustová slávnosť ku cti Sv. Gála, pustovníka, slávnostsná sv. omša bude o 08.30 hod.