Sväté omše vo farnosti od 3.10.2016 do 9.10.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
03.10.2016 – Pondelok 18.00
04.10.2016 – Utorok 16.00
05.10.2016 – Streda 08.30
06.10.2016 – Štvrtok 18.00
07.10.2016 – Piatok 18.00
08.10.2016 – Sobota 08.30
09.10.2016 – Nedeľa
28. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Stretnutie birmovancov bude v sobotu, 15.10.2016 o 10.00 v Málinci