Farské oznamy od 10.8.2015 do 16.8.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
10.08.2015 – Pondelok 18.00
11.08.2015 – Utorok 08.00
12.08.2015 – Streda 08.00
13.08.2015 – Štvrtok 08.00
14.08.2015 – Piatok
Nanebovzatie P. Márie, vigília (prikázaný sviatok)
18.00
15.08.2015 – Sobota
Nanebovzatie P. Márie, slávnosť (prikázaný sviatok)
09.45 08.30
16.08.2015 – Nedeľa
20. nedeľa v cezročnom období „B“
08.30 09.45 11.00