Farské oznamy od 14.12.2015 do 20.12.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
14.12.2015 – Pondelok 17.00
15.12.2015 – Utorok 16.00
16.12.2015 – Streda 08.30
17.12.2015 – Štvrtok 17.00
18.12.2015 – Piatok 17.00
19.12.2015 – Sobota 07.00
20.12.2015 – Nedeľa
4. adventná nedeľa „C“

08.30 09.45 11.00

Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v sobotu od 13.30 do 14.30