Farské oznamy od 7.12.2015 do 13.12.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.12.2015 – Pondelok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie – vigília
17.00
08.12.2015 – Utorok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť
Prikázaný sviatok
16.00 17.30
09.12.2015 – Streda
10.12.2015 – Štvrtok 17.00
11.12.2015 – Piatok 17.00
12.12.2015 – Sobota 08.30
13.12.2015 – Nedeľa
3. adventná nedeľa „C“

08.30 09.45 11.00