Farské oznamy od 21.12.2015 do 27.12.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
21.12.2015 – Pondelok 17.00
22.12.2015 – Utorok 17.00
23.12.2015 – Streda 08.30
24.12.2015 – Štvrtok
24.00
25.12.2015 – Piatok
Narodenie Pána, prikázaný sviatok
08.30 09.45 11.00
26.12.2015 – Sobota
Sv. Štefana, 1. mučeníka
08.30 09.45 11.00
27.12.2015 – Nedeľa
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

08.30 09.45 11.00