Farské oznamy od 16.02.2015 do 22.02.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
16.02.2015 – Pondelok
17.00
17.02.2015 – Utorok 08.30
18.02.2015 – Streda
Popolcová streda
(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.00 17.30
19.02.2015 – Štvrtok 17.00
20.02.2015 – Piatok 17.00
21.02.2015 – Sobota 08.30
22.02.2015 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00