Farské oznamy od 23.05.2016 do 29.05.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
23.05.2016 – Pondelok 18.00
24.05.2016 – Utorok 08.30
25.05.2016 – Streda 18.00
26.05.2016 – Štvrtok
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Prikázaný sviatok)
16.00 18.00
27.05.2016 – Piatok 18.00
28.05.2016 – Sobota 18.00
29.05.2016 – Nedeľa
9. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V stredu, 25.5.2016 bude v Ozdíne sv. omša z prikázaného sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Viac o sviatku sa môžete dočítať tu.