Farské oznamy od 16.05.2016 do 22.05.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
16.05.2016 – Pondelok 18.00
17.05.2016 – Utorok 16.00
18.05.2016 – Streda
19.05.2016 – Štvrtok 18.00
20.05.2016 – Piatok 18.00
21.05.2016 – Sobota 18.00
22.05.2016 – Nedeľa
8. nedeľa cez rok „C“ – Najsvätejšej Trojice (Slávnosť)
09.00 11.00

Vo švtrtok, 19.05.2016 bude vo farskom kostole celodenná poklona, Sviatosť bude vystavená o 10.00 hod.
V nedeľu, 22.05.2016 bude vo farskom kostole odpustová sv. omša ku cti Najsvätejšej Trojice