Farské oznamy od 09.05.2016 do 15.05.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
09.05.2016 – Pondelok 18.00
10.05.2016 – Utorok 16.00
11.05.2016 – Streda 08.30
12.05.2016 – Štvrtok 18.00
13.05.2016 – Piatok 18.00
14.05.2016 – Sobota 8.30
15.05.2016 – Nedeľa
Nedeľa zoslania Ducha Svätého – turíce (Slávnosť)
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 14.05.2016 bude stretnutie birmovancov v Málinci.