Farské oznamy od 02.05.2016 do 08.05.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
02.05.2016 – Pondelok 18.00
03.05.2016 – Utorok 18.00
04.05.2016 – Streda 17.00
05.05.2016 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok (Slávnosť)
17.00 18.00
06.05.2016 – Piatok 08.30
07.05.2016 – Sobota 8.30
08.05.2016 – Nedeľa
7. Veľkonočná nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 08.05.2016 je zbierka na katolícke masmédiá.