Farské oznamy od 30.05.2016 do 05.06.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
30.05.2016 – Pondelok 18.00
31.05.2016 – Utorok 18.00
01.06.2016 – Streda 08.30
02.06.2016 – Štvrtok 18.00
03.06.2016 – Piatok
Slávnosť Božského Srdca Ježišovho (slávnosť)
16.00 18.00
04.06.2016 – Sobota 08.30
05.06.2016 – Nedeľa
10. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V štvrtok, 02.06.2016 bude v Ozdíne sv. omša zo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Viac o sviatku sa môžete dočítať tu.