Farské oznamy od 23.3.2015 do 29.3.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
23.03.2015 – Pondelok
17.00
24.03.2015 – Utorok 17.00
25.03.2015 – Streda
Slávnosť Zvestovania Pána
16.00 17.30
26.03.2015 – Štvrtok 17.00
27.03.2015 – Piatok 17.00
28.03.2015 – Sobota 07.15
29.03.2015 – Nedeľa
Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
08.30 09.45 11.00
Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti bude v Málinci, v Rovňanoch aj v Ozdíne v piatok 27.3.2015 od 17.30 hod.