Nový biskup Rožňavskej diecézy

 Novým rožňavským biskupom sa stal Stanislav Stolárik

Pápež František v sobotu napoludnie vymenoval Stanislava Stolárika za nového biskupa Rožňavskej diecézy. V úrade nahradil doterajšieho biskupa Vladimíra Fila, ktorý v polovici januára rezignoval kvôli dosiahnutiu kanonického veku 75 rokov.

 „Chcem poďakovať Svätému Otcovi za prejavenú dôveru. A všetkým diecézanom i všetkým ľuďom v Rožňavskej diecéze chcem povedať, že od prvej chvíle, ako som obdržal túto správu, mám už všetkých vo svojom srdci a už som aj mnohé sväté omše slúžil za túto diecézu,“ reagoval na svoje menovanie novovymenovaný biskup.

Stanislav Stolárik, ktorý pred mesiacom oslávil 60. narodeniny, pôsobil od roku 2004 ako pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Jeho kňazské pôsobenie je síce späté s metropolou východu, ale narodil sa v Rožňave. Táto diecéza patrí do východnej cirkevnej provincie, takže je sufragánnou (pričlenenou) Košickej arcidiecéze.

Pre biskupa, ktorý sa pohybuje v univerzitnom prostredí (ako profesor teológie vyučuje na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, predtým na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave) a pôsobil najmä v mestských farnostiach (Trebišov, Humenné, Prešov), nebude nábožensky, národnostne, ale aj geograficky členitá Rožňavská diecéza najľahším pôsobiskom.
Biskupské heslo nového rožňavského biskupa znie In virtute Spiritus Sancti cum Maria (V sile Ducha Svätého s Máriou).
Keďže košický arcibiskup Bernard Bober prišiel Stolárikovým menovaním o jediného pomocného biskupa, možno v najbližších mesiacoch očakávať menovanie jeho nástupcu.