Farské oznamy od 30.3.2015 do 5.4.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
30.03.2015 – Pondelok
18.00
31.03.2015 – Utorok 18.00
01.04.2015 – Streda 18.00
02.04.2015 – Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
18.00
03.04.2015 – Piatok
Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
04.04.2015 – Sobota
Biela sobota – veľkonočná vigília
19.00
05.04.2015 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa – nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
08.30 09.45 11.00

Obrady veľkonočného trojdnia budú vo farskom kostole v Málinci.
V piatok je prísny pôst v celej cirkvi.
Poklona pri Božom hrobe bude v sobotu od 10.00 do začiatku obradov Bielej soboty.