Sväté omše vo farnosti Málinec od 03.12.2018 do 09.12.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
03.12.2018 – Pondelok 17.00
04.12.2018 – Utorok 15.00
05.12.2018 – Streda
06.12.2018 – Štvrtok 17.00
07.12.2018 – Piatok 17.00
08.12.2018 – Sobota
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
(Prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
09.12.2018 – Nedeľa
2. adventná nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00