Sväté omše vo farnosti Málinec od 04.03.2019 do 10.03.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
04.03.2019 – Pondelok 17.00
05.03.2019 – Utorok 08.30
06.03.2019 – Streda
Popolcová streda
(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.15 17.30
07.03.2019 – Štvrtok 17.00
08.03.2019 – Piatok 17.00
09.03.2019 – Sobota 08.30
10.03.2019 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00
V nedeľu, na 1. pôstnu nedeľu bude zbierka na charitu.