Sväté omše vo farnosti Málinec od 25.02.2019 do 03.03.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
25.02.2019 – Pondelok 17.00
26.02.2019 – Utorok 16.15
27.02.2019 – Streda 08.30
28.02.2019 – Štvrtok 17.00
01.03.2019 – Piatok 17.00
02.03.2019 – Sobota 08.30
03.03.2019 – Nedeľa
8. nedeľa – cez rok „C“
08.30 09.45 11.00
V podelok, 25.02.2019 bude vo farskom kostole v Málinci celodenná poklona k Najsv. Sviatosti Oltárne. Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 10.00 do 17.00 hod.