Sväté omše vo farnosti Málinec od 06.05.2019 do 12.05.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
06.05.2019 – Pondelok 18.00
07.05.2019 – Utorok 11.00
pohrebná
08.05.2019 – Streda 08.30
09.05.2019 – Štvrtok 18.00
10.05.2019 – Piatok 18.00
11.05.2019 – Sobota 08.30
12.05.2019 – Nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
08.30 09.45 11.00
V nedeľu, 12.05.2019 na nedeľu Dobrého Pastiera bude zbierka na kňazský seminár.