Sväté omše vo farnosti Málinec od 10.05.2021 do 16.05.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
10.05.2021 – Pondelok 18.00
11.05.2021 – Utorok 18.00
12.05.2021 – Streda 18.00
13.05.2021 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť
Prikázaný sviatok
16.15 18.00
14.05.2021 – Piatok 18.00
15.05.2021 – Sobota 18.00
16.05.2021 – Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa „B“
09.45 11.00