Sväté omše vo farnosti Málinec od 11.12.2017 do 17.12.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
11.12.2017 – Pondelok 17.00
12.12.2017 – Utorok 15.00
13.12.2017 – Streda
14.12.2017 – Štvrtok 17.00
15.12.2017 – Piatok 17.00
16.12.2017 – Sobota 07.00
17.12.2017 – Nedeľa
3. adventná nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 16.12.2017, bude v Málinci, v Ozdíne aj v Rovňanoch vianočná svätá spoveď, od 14.00 do 15.00 hod.