Sväté omše vo farnosti Málinec od 12.02.2018 do 18.02.2018

Pôstne obdobie
Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.02.2018 – Pondelok 17.00
13.02.2018 – Utorok 08.30
14.02.2018 – Streda
Popolcová streda (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.00 17.15
15.02.2018 – Štvrtok 17.00
16.02.2018 – Piatok 17.00
17.02.2018 – Sobota 08.30
18.02.2018 – Nedeľa
1. pôstna cez rok „B“
08.30 09.45 11.00