Sväté omše vo farnosti Málinec od 19.02.2018 do 25.02.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.02.2018 – Pondelok 17.00
20.02.2018 – Utorok 16.00
21.02.2018 – Streda
22.02.2018 – Štvrtok 17.00
23.02.2018 – Piatok 17.00
24.02.2018 – Sobota
Večerná sv. omša s platnosťou z 2. pôstnej nedele
17.00
25.02.2018 – Nedeľa
2. pôstna cez rok „B“
09.45 11.00