Sväté omše vo farnosti Málinec od 13.08.2018 do 19.08.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
13.08.2018 – Pondelok 18.00
14.08.2018 – Utorok 18.00
15.08.2018 – Streda
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
(Prikázaný sviatok)
16.15 18.00
16.08.2018 – Štvrtok 08.30
17.08.2018 – Piatok 18.00
18.08.2018 – Sobota 08.30
19.08.2018 – Nedeľa
20. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00