Sväté omše vo farnosti Málinec od 16.12.2019 do 22.12.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
16.12.2019 – Pondelok
17.12.2019 – Utorok 15.00
18.12.2019 – Streda 8.30
19.12.2019 – Štvrtok 17.00
20.12.2019 – Piatok 17.00
21.12.2019 – Sobota 07.15
22.12.2019 – Nedeľa
4. adventná nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00
Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v sobotu, 21.12.2019 v Málinci, Rovňanoch aj v kaplnke v Ozdíne od 14.00 hod.