Sväté omše vo farnosti Málinec od 09.12.2019 do 15.12.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
09.12.2019 – Pondelok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
(Prikázaný sviatok)
17.00 16.00 18.00
10.12.2019 – Utorok
11.12.2019 – Streda 8.30
12.12.2019 – Štvrtok 17.00
13.12.2019 – Piatok 17.00
14.12.2019 – Sobota 08.30
15.12.2019 – Nedeľa
3. adventná nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00