Sväté omše vo farnosti Málinec od 23.12.2019 do 29.12.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
23.12.2019 – Pondelok
24.12.2019 – Utorok 22.00
25.12.2019 – Streda
Narodenie Pána – slávnosť
Prikázaný sviatok
08.30 09.45 11.00
26.12.2019 – Štvrtok
Svätý Štefan, prvý mučeník, sviatok
08.30 09.45 11.00
27.12.2019 – Piatok 17.00
28.12.2019 – Sobota 08.30
29.12.2019 – Nedeľa
Sviatok Svätej Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa
08.30 09.45 11.00