Sväté omše vo farnosti Málinec od 30.12.2019 do 05.01.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
30.12.2019 – Pondelok 08.30
31.12.2019 – Utorok 08.30
17.00
01.01.2020 – Streda
Panny Márie Bohorodičky – slávnosť
Prikázaný sviatok
08.30 09.45 11.00
02.01.2020 – Štvrtok
03.01.2020 – Piatok 17.00
04.01.2020 – Sobota 08.30
05.01.2020 – Nedeľa
2. nedeľa po narodení Pána
08.30 09.45 11.00
V utorok, 31.12.2019 bude o 17.00 hod. vo farskom kostole v Málinci pobožnosť na koniec roka.