Sväté omše vo farnosti Málinec od 06.01.2020 do 12.01.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
06.01.2020 – Pondelok
Zjavenie Pána – Traja Králi
Prikázaný sviatok
08.30 09.45 11.00
07.01.2020 – Utorok 17.00
08.01.2020 – Streda 08.30
09.01.2020 – Štvrtok
10.01.2020 – Piatok 17.00
11.01.2020 – Sobota 08.30
12.01.2020 – Nedeľa
Krst Pána – 1. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00