Sväté omše vo farnosti Málinec od 18.05.2020 do 24.05.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
18.05.2020 – Pondelok 18.00
19.05.2020 – Utorok 18.00
20.05.2020 – Streda 18.00
21.05.2020 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána, Slávnosť
(Prikázaný sviatok)
16.15 18.00
22.05.2020 – Piatok 18.00
23.05.2020 – Sobota 08.30
24.05.2020 – Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa „A“
09.45 11.00

Sväté omše sa budú sláviť s prísnym dodržiavaním opatrení platných od 06.05.2020, ktoré zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, podľa pravidiel popísaných tu.