Sväté omše vo farnosti Málinec od 25.11.2019 do 1.12.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
25.11.2019 – Pondelok 17.00
26.11.2019 – Utorok 15.00
27.11.2019 – Streda 8.30
28.11.2019 – Štvrtok 17.00
29.11.2019 – Piatok 17.00
30.11.2019 – Sobota 08.30
01.12.2019 – Nedeľa
1. adventná nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00
Na prvú adventnú nedeľu bude zbierka na charitu.