Sväté omše vo farnosti Málinec od 26.07.2021 do 01.08.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
26.07.2021 – Pondelok 08.30
27.07.2021 – Utorok
28.07.2021 – Streda
29.07.2021 – Štvrtok
30.07.2021 – Piatok
31.07.2021 – Sobota
01.08.2021 – Nedeľa
18. nedeľa v období cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V čase neprítomnosti pána farára v prípade potreby sa obráťte na farský úrad Poltár.