Sväté omše vo farnosti Málinec od 27.05.2019 do 02.06.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.05.2019 – Pondelok 18.00
28.05.2019 – Utorok 18.00
29.05.2019 – Streda 18.00
30.05.2019 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
(slávnosť)
16.15 18.00
31.05.2019 – Piatok 18.00
01.06.2019 – Sobota 08.30
02.06.2019 – Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
08.30 09.45 11.00
V nedeľu, 02.06.2019 bude zbierka na katolícke masmédiá.