Sväté omše vo farnosti Málinec od 27.08.2018 do 02.09.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.08.2018 – Pondelok 08.30
28.08.2018 – Utorok
29.08.2018 – Streda
30.08.2018 – Štvrtok
31.08.2018 – Piatok
01.09.2018 – Sobota 08.30
02.09.2018 – Nedeľa
22. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

Počas neprítomnosti pána farára v prípade potreby zaopatrenia, pohrebu a pod. kontaktujte farský úrad Cinobaňa.