Sväté omše vo farnosti Málinec od 29.01.2018 do 04.02.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
29.01.2018 – Pondelok 17.00
30.01.2018 – Utorok 17.00
31.01.2018 – Streda 08.30
01.02.2018 – Štvrtok 17.00
02.02.2018 – Piatok
Obetovanie Pána -hromnice (sviatok)
16.00 17.15
03.02.2018 – Sobota 08.30
04.02.2018 – Nedeľa
5. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00