Sväté omše vo farnosti od 01.05.2017 do 07.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
01.05.2017 – Pondelok
8.30
02.05.2017 – Utorok 16.00
03.05.2017 – Streda 18.00
04.05.2017 – Štvrtok 18.00
05.05.2017 – Piatok 18.00
06.05.2017 – Sobota 08.30
07.05.2017 – Nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa – nedeľa dobrého Pastiera
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 6.5.2017 pobožnosť na Fatimskú sobotu začne o 8.00 pred sv. omšou.
V nedeľu, 7.5.2017 bude zbierka na seminár.