Sväté omše vo farnosti od 03.04.2017 do 09.04.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
03.04.2017 – Pondelok 18.00
04.04.2017 – Utorok 16.00
05.04.2017 – Streda 18.00
06.04.2017 – Štvrtok 18.00
07.04.2017 – Piatok 18.00
08.04.2017 – Sobota 07.30
09.04.2017 – Nedeľa
Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
08.30 09.45 11.00

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti bude v sobotu, 08.04.2017 v Málinci, v Rovňanoch aj v Ozdíne od 13.30 do 14.30 hod.