Sväté omše vo farnosti od 27.03.2017 do 02.04.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.03.2017 – Pondelok 18.00
28.03.2017 – Utorok 16.00
29.03.2017 – Streda 08.30
30.03.2017 – Štvrtok 18.00
31.03.2017 – Piatok 18.00
01.04.2017 – Sobota 08.30
02.04.2017 – Nedeľa
5. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 1.4.2017 bude o 8.00 vo farskom kostole v Málinci pobožnosť na Fatimskú sobotu.